...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯސާ
ނ.
(1) އޮޑި ދޯނިފަހަރު އަޅާން ދެފަރާތަށް އަޅާ ދެ ވާ، އެއްކޮށް ބަންނަ ބަނުން.
(2) އޮޑިދޯނިފަހަރު އަޅާން ދެކޮޅަށް އަޅައި އެއްކޮށް ބަނދެފައި އޮންނަވައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯސާޖެހުން . އެއްވަލަކަށްހެދުން . ފަނިއާރަން . ދަނޑިގައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ