...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯސާބަނުން
މ.
އޮޑި ދޯނި ފަހަރު އަޅާން ދެފަރާތަށް އަޅާ ދެވައު، އެއްކޮށް ބަނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯސާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ