...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯސާލުން
މ.
ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗެހި އަޅާން ދެކޮޅަށް ދެނަގިލި ލައިފައި ވަލެއް ބޭއްވުން.
މިވަލުގެ މެދު އޮންނާނީ ފެން މައްޗަށް އަރާނޭހެން އުފުއްޔެއް ލާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ