...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯޑު
ލިޔުމާއި ނިޝާނާއި، އިޢުލާން ފަދަ އެއްޗެހި ލިޔެ ހިއްޕަން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ހަރުކުރަން ހަދައިފައި ހުންނަ ފިލާ.
(2) ވަކިކަމަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކަމަކަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ރިޔާސަތަކާ އުޞޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ބައެއް ކަހަލަ ކޮމިޓީ، ނުވަތަ އިދާރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޯޓިސްބޯޑު . ބޯޓުދަތުރުކުރުން . ކާޑު . ކެރަމްބޯޑު . ޕެނަލް . ޗޯކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ