...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯޑުކުޅިވަރު
ނ.
ފިލާގަނޑަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗަކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ބޯޑެއްގެ މަތިގައި ކުޅި އަތުރައިގެން އުޅޭ ކުޅިވަރު.
މިސާލު:
ރާޒުވާ، ތިންހަމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ