...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯޓު
ނ.
(1) ބަނގަލާ.
(2) ކަތިރިޔާ ނަގައިގެން ނުވަތަ އިންޖީނު ބަހައްޓައިގެން ދަތުރުކުރާ ފުރާދުއްވާ ބޮޑެތި އުޅަނދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގަނޑު . ހޫކު . ހެލިކޮޕްޓަރު . ހޮޅި . ހޯރަބޯޓު . ނަޚުދާ . ބަނގަލާބޯޓު . ބަންގުޑާރު . ބަރުސޮރު . ބަޑިދޮރު . ބަޖަރާ . ބިރިކި . ބޭރުދަތުރު . ބޭރުދަތުރުކުރުން . ބޮންއެޑާބޯޓު . ބޮޑުވިއްސާރަ . ބޯރުދޫ . ބޯބޮޑުއާނި . ބޯވިނާ . ބޯވިއްދާ . ބޯޓުނޯޓު . ކަނދު . ކަންޓްރޯލްޓަވަރު . ކަލަމީކުނބު . ކަލިވަތް . ކީއްތާނި . ކޭޓު . ކޯލާ . އަންދާބޯޓު . އައްޑާލަކުޑި . އާގުބޯޓު . އިސްޓޭޝަން . ވައިކުޑަ . ވައިގެބަނދަރު . ވަތެތޭރަ . މަރަކުވާ . މަތިހަމަގެ . މަތިންދާބޯޓު . މަގަތު ފާލަން . މަސްބޯޓު . މާސްޓަރު . މޭލުބޯޓު . މޮޓަރުބޯޓު . ފިޔަފަތް . ފޫނާބޯޓު . ދެލިއިންޖީނު . ތަންނި . ތަފުރީލު . ތަގުބޯޓު . ތާވަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ