...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯޓުނޯޓު
ނ.
ބޯޓު ފަހަރުން މުދާބާލާއިރު ބޯޓު ބައްތެއްޔަށް އެފަހަރަކު އެރުވި މުދަލުގެ ހިސާބު ލިޔެފައި އޮންނަ ސިޓީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ