...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯޓުދެލި
ނ.
ބިންކޮނެގެން ނަގާ ކަޅުކުލައިގެ ހަރުއެއްޗެއް.
މިއީ އެއަންދައިގެން އިންޖީނު ހިންގާ އެއްޗެކެވެ.
އަދި ފިނި ތަންތާނގައި ގެދޮރު ހޫނުކުރަންވެސް މީގެ ބޭނުން ކުރެއެވެ.
މި އެކިގޮތްގޮތަށް ބޭނުންކޮށްގެން ވަރަށްގިނަ ބާވަތް ބާވަތުގެ ކެމިކަލާއިބޭސް ހަދައި އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯލާ . ދެލިއިންޖީނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ