...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯޖެހިތާ ނަގޫޖަހާފައި ދިއުން
"ބޯޖެހިތާ ނަގޫޖަހާފައި ދިއުން" (މިސާލުބަހެއް) މާހަރުކޮށް ދުވެފައި ދިޔުމަށް ބުނެއުޅޭ މިސާލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯޖެހިތާ ނަގޫޖަހާފައި ދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ