...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅަ
ނއ.
(1) ނ.
އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ވަތުތެރޭގައި އެއްޗެހި ބަހައްޓަން ހުރަހަށް ބަހައްޓާ ލަކުޑި އާއި ދަނޑިފަދަ ތަކެތި.
(2) ހަރުކަމުގެ އިދިކޮޅު.
މިސާލު:
(ހ) މިއީ ޅަ އަނބެކެވެ.
(ށ) މިފާރު އަދި މާ ޅަ އެވެ.
(3) ޢުމުރުން ހަގު.
(4) ހިލާއެއްޗެއް ހެއުވަރަށް ވަރުނުވާ.
މިސާލު:
މެޓާގަނޑު ހަރުވާ ވަރަށްވުރެ މާ ޅައެވެ.
(5) ވިސްނުންދެރަ.
މިސާލު:
އޭނާގެ ވިސްނުން މާ ޅައީއެވެ.
(6) ވައިމަތިން ވިއްސާރަގަނޑެއް އަންނާން ކައިރިވާ ވައްތަރު.
މިސާލު:
ވައިމަތި މުޅިން ޅަ ކޮށްލައިފ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަބަސް . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުފަޅި . ހަނގާ . ހަނގުރާމަ . ހަނޑަސްތުން . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނޑޫކެނޑުން . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނަ އަނބުރައިލުން . ހަނާހުނިކެނޑުން . ހަނި . ހަނުއެނބުރުން . ހަނުތެޅުން . ހަން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންފޮޅުން . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިކުޑަ . ހަންޑިއުޅާ . ހަންޑިއުޅައު . ހަންޖެހުން . ހަރި . ހަރިބޮލާ . ހަރިޖެހުން . ހަރު . ހަރުހަށްފަތި . ހަރުބީ . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަރުބޭސް . ހަރުކުރުން . ހަރުވުން . ހަރުފުށް . ހަރުގަނޑު . ހަރޮށި . ހަބަރުބޭ . ހަބަރުބޭހެދުން . ހަބަރުފަނި . ހަބަރުގަސް . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަޅަޖެހުން . ހަކަވެޅާ . ހަކަތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ