...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅަނދޮޅު
ނއ.
(1) ރަނގަޅަށް ހެދިބޮޑުވާ.
(2) ޅަކަމާ ތާޒާކަންހުންނަ.
މިބަސް ބުނެއުޅެނީ ދިރިއުޅޭ ތަކެއްޗަށާއި ގަސްގަހާ ގެއްސަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނދޫ . ހުވަނދުކޮތަން . ނިވަޅި . ރާވާނާ . ޅަބާޅަ . ޅަބާޅަކަން . މުސަޅު . މުސަޅުކަން . ފަދަޅަކުސްވަރަ . ފޯއްދުން ހެޔޮކަން . ސިރީމިނިސިކަލޯކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ