...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅަނދޮޅުކަން
ނއނ.
(1) ރަނގަޅަށް އުހެދި ބޮޑުވާކަން.
(2) ޅަކަމާއި ތާޒާކަން.
(3) ޅަކޮށްހެދޭކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިވަޅި . ޅަބާޅަކަން . މުސަޅުކަން . ފޯއްދުން ހެޔޮކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ