...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅަކަން
ނއނ.
(1) ހަރުކަމުގެ އިދިކޮޅު.
(2) އުމުރުން ހަގުކަން.
(3) ހިލާއެއްޗެއް ހެއުވަރަށް ވަރުނުވާކަން.
(4) ނުރަނގަޅުކަން.
(5) ފައްކާނުވާކަން.
(6) ވިސްނުންދެރަކަން.
(7) ވައިމަތިން ވިއްސާރަގަނޑެއް އަންނާން ކައިރިވާ ވައްތަރު ފެންނަކަން.
(8) ވަކިޒާތެއްގެ ބޭހެއްކުރުމުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބާވަތެއްގެ ދެރަކަން.
(9) ތަޖުރިބާނެތްކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކުރުން . ހަރުވުން . ދެޅަކަން . ތުނބުޅިމަތިމަސްރޭކާލުން . ގިތިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ