...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅައި
ނ.
(1) މިނިކާ ސޫފި.
(2) ޖަނަވާރަކާ އެއްފަދަކުރުމަށް މީހުނާ ދިމާއަށް ބުނާބަހެއް.
(3) އޮޑިދޯނިފަހަރަށް އެއްޗެހި އަރުވާންވެގެން ވަތުތެރޭ ހުރަހަށް ބަހައްޓާ ލަކުޑިފަދަ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދުފަޅި . ހަނގުރާމަ . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނޑޫކެނޑުން . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނަ އަނބުރައިލުން . ހަނާހުނިކެނޑުން . ހަނުއެނބުރުން . ހަނުތެޅުން . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިކުޑަ . ހަންޑިއުޅައު . ހަރުބޭސް . ހަރުވުން . ހަރުފުށް . ހަރުގަނޑު . ހަބަރުބޭ . ހަބަރުބޭހެދުން . ހަބަރުފަނި . ހަބަރުގަސް . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަކަވެޅާ . ހަކުރުފަނި . ހަކުރުލުން . ހައްދު . ހައްދުންނެއްޓުން . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހަވާ . ހަދިޔާވަށި . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތާތަޅައިލުން . ހަތި . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހަސްކާދިނުން . ހާނަރު . ހާނީއްކަކުރުން . ހާކައިލުން . ހާކާލާފަތް . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިނގަހަލި . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިނޭ . ހިނޭޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ