...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅައިކަން
ނއނ.
(1) ހަށިގަނޑަށް ބޭސްކޮށްގެން ގެންނަ މަޑުކަން.
(2) ލޮލުގައި މަޑުލައިގެން ގިނައިން ފެންއަންނަގޮތް ވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބޭސް . ޅައިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ