...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅައިގާޖެހުން
މ.
(1) ދިޔަގަނޑު ބޮޑުވެގެން ޅަޔަށް އަޅައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހީގައި ފެންޖެހުން.
މަޖާޒު:
(2) ކަންބޮޑުވުން.
(3) ސިއްރުން ކުރަމުން އަންނަކަމެއް ފާޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ