...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅަވުން
މ.
(1) ޅައިވުން.
(2) ހަގުވުން.
(3) ހިލާތަކެތި ވަރުނުވުން.
(4) ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ގަސްގަހުގައި ހަރަން ހުންނަ އެއްޗެހި ހުސްވުން.
(5) ވިސްނުން ދެރަވުން.
(6) ވައިމަތިން ވިއްސާރަ ކޮޅިގަނޑެއް އަންނާން ކައިރިވާގޮތްވުން.
(7) ވަކިބާވަތެއްގެ ބޭހެއް ކުރުމުން ހަށިގަނޑަށް ބާވަތެއްގެ ދެރަކަމެއް އައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮނޑިވުން . ބޯވަޖެހުން . ވިހަވުން . ވިހަދަނޑިނެގުން . ފިތްނެގުން . ދެޅަވުން . ގަނޑުނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ