...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅަފީ
ނ.
ބަތްއެތީގެ ގިނިމަޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކެކިނުކެކި ހުރެގެން ހިނދޭ ހިނދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަވަލަ . ދުންލާދޮންކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ