...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅަފީވުން
މ.
(1) ކައްކާ ބައެއްކާތަކެތި ގިނިމަޑުވެގެން ރަނގަޅަށް ނުކެކިހުރެ ހިނދުން.
(2) މަޖާޒު:
ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ދެރަކަމަކުން ލޮޑުވެ ކަންތައްކުރާހިތް ނުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ