...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅަދުވަސް އައިސްގެން އުޅުން
"ޅަދުވަސް އައިސްގެން އުޅުން" މަޖާޒު:
(1) ތިމާގެ އުމުރަށްވުރެ ޅަކޮށް އުޅެންފެށީމާ ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) މުސްކުޅި އުމުރުގައި ޅަކުދީންނާ ހިތާވެ މީހުންނާ އިނދެ އުޅުމުން ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅަދުވަސް އައިސްގެން އުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ