...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅަޖެހުން
މ.
(1) އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ އެތެރެވަތުގައި ދެބަނޑު ފިޔަލަށް ފޯރާވަރަށް ހުރަހަށް ޅައަޅައިފައި އޭގެމަތީގައި ފަންޖެހުން.
(2) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ވަތުގައި ހުރަހަށް އަޅާން ދަރުދަނޑީން ތައްޔާރު ކޮށްފާ އޮންނަ އަށިގަނޑު.
އެތެރެވަތުގައި އަޅާ ފަންގިދަމާ ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރަކިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ