...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅާނބު
ނ.
(1) ރުއްގަހަށް އަރާން ދެފައިތިލައިގައި އަޅުވާމަޅި.
(2) ފަލިލައްވަން މެއްކުގައި އައްސައިފައި ހުންނަމަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅާބަ . މެއްކުބޯ . ފައްލޭކާލެޔާ . ފަލިލުން . ގޮށްފައިންއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ