...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅާބަ
ނ.
(ސ) ޅާނބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިފިންދަނޑި . ރަތްދޭވާނި . ބައި . އައްޓިޖެހުން . އޮޑީބައި . މަހި . މެދުފޭލި . ފަށްގަނޑު . ފަންގަނޑުބައި . ދެނަހުރިބައި . ތައްގަނޑަށްޖެހުން . ތަތުންފުޅި . ތެލަވައް . ތެލަސީމިއާ . ސައިލެންސަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ