...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅިނދު
ނ.
(1) މައިކަށީގެ ތިރީކޮޅާ އުނަގަނޑާ ދޭތެރެ.
(2) ވަޅިތިލައިގައި މުށްގަނޑަށް ޖަހާން އޮންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންފެލަ . ހިންފެލާ . ހިންފެލެޔާ . ނަގޫ . ކަޅުބަޅިނދު . އަހިވަކުޖަޑާ . އަހިވައްގުނބޯ . އަހިގަހުގުނބޯލަ . އަރަފާތުކޮތަރު . އިނދަ . އިނދަޖެހުން . އުނަގަނޑު . އުނަގަނޑުމަތި . ވަހުޓާ . ވަހެށެ . ވަހެށެކެޑެ . ވަދުފަތް . ވަލުހާ . ވަސިއްޔަތު . ވެހުށެ . ވެހުށެކެޑެ . މައިބުރިކަށި . މައިކަށި . ފަންހުޅިހާ . ފަތްވޮޅާ . ފިނދުކިބަ . ފެނަކަށިގަނޑަ . ދަރިބަދަ . ދަރިބަދަ . ގުނބުރި . ސަކިރާމާކަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ