...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅިއައި
ނ.
(ބދ) ގޮށްކުރެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯބޯލެވުން . ނަރުނަގާފާދިއުން . ނަގުލުންބަޑިއެޅުން . ނުއަތުރޯޅި . ރީތިގަސް . ރުޅިބޭލުން . ބަޑިޖެހުން . ބުރުބުރުޖެހުން . ބުޅާކޯޅުން . ބުއްރާސް . ބުއްރާސްޖެހުން . ބޭވަރު . ބޯންދިނުން . ކަރުފެލުން . ކެކުން . އަނގަފެޅުން . އަންދައިގަތުން . އަޅައިގަތުން . އައްސިފިލުވުން . އާނދޮގޭ . އިނގިލިމެޅުން . އުއްތަރައެރުން . އުތުރުވައިގަތުން . އެއްކޮޅަށް ދެމިޔަސް ވާނެއްނުވާނެ. . އެއްޗެހިގޮވުން . އެތިވަރުގޮވުން. . ވައްވައްޖެހުން . ވަފާތު އަރުވައިލުން . ވެތުރުން . މަލްޢޫނު . ފަހަތުން އަޅައިގަނެގެން އުޅުން . ފުށަތުރޯޅި . ފުނޑުފުނޑުވުން . ފުއްޕުން . ފޮފިއެގަލްޖެހުން . ދަތްކުނޑިވިކުން . ދުނިޔެރަންވުން . ދުންބުރުއަރުވައިލުން . ދުންކާލިއެރުވުން . ދެނަކާދެނެއްނެތް . ދެބުމަގޮށްޖެހުން . ތަރަތަރަ . ތަރަތަރަލުން . ތަރަތަރަޖެއްސުން . ތަޅައިފޮޅުން . ތެޔޮތާހަށްފެންޖެހުން . ލަކިބުރުވުން . ގަލިޖެހުން . ގާއެރުން . ގާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ