...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅިސް
ނ.
(1) ދެގަނޑެއްޗެއް އިންދާއިރު ގަދަކުރާން އެދެގަނޑެއްޗަށް އެތެރޭން ތޮރުފައިފާ ޖަހާ އިލި.
މީގެ ދެކޮޅުހުންނާނީ ފޭއްސައިފައެވެ.
(2) (ބދ) އިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅިސްކުރަދި . ޅިސްކެރެދި . އިންދުން . މާޅިހި . މާޅިސް . މާމުގުރު . ދޫ . ދޫޅިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ