...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅިޔަ
ނ.
(1) ލަކުޑިގަނޑުގައި އުއިނާރާ އޮންނަތަން.
(2) ގަސްގަނޑުގެތެރެއަށް ތޮށި ވަދެފައި އޮންނަތަން.
(3) މަސްގަނޑުތެރޭ ހުންނަ ފަށްފަށް.
(4) ވަކިބާވަތެއްގެ ކުރެހުމަކައި ލިޔުމެއްގެސިފަ.
(5) މަސްގަނޑުބުރިވެ ވަކިނުވާވަރަށް ވަޅިން އަޅާތަން.
(6) މަސްގަނޑުގައި ހުރަހަށްއަޅާ ދެޅިޔަދޭތެރޭގެ ފޮތިވަރު.
(7) ބައެއްތަކެތި ވަކިނުކޮށް ކަފައިފައި ހުންނަ ކެފުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަތަރުފަތީމުންޑު . ހާފުސް . ހިމެރި . ހިލަނބުވެރިން . ހުވަރޮދި . ހޭޅިފަށް . ނަނު . ނާނު . ނާރުޖެހުން . ރޮނގުދަމާ ކަށިގަނޑު . ބަޓަރުތޮޅި . ބާމިޔާ . ބިގަރު . ބުރުޅިއަމަސް . ބޮނބިފަޅީކެއްސުން . ބޮނބިދެލި . ބޯފޮޅި . ޅިޔަ . ޅިޔަނެގުން . ޅިޔަންކަން . ޅިޔައެޅުން . ޅިޔަޖެހުން . ކަށިހިތްވަރު . ކަނަމަދު ފޫއެނބުރި . ކަންޑެވިރޮދި . ކަރުބޮލަކު . ކަޅެމަސްދޫނި . ކައިރުރިނދަލި . ކިރުޅިހުނިހައް . ކެރަނޑިމަހަ . ކެރެނޑިއަމަހަ . ކޮރުދަން . އަނި . އަނިއެޅުން . އަޅިވުން . އަދަރަކީދަގަނޑު . އިރާދަންފަޅި . އީރާނު . އެޅިއެޑުން . އެޑެވެން . އޮޑަވެމެ . ވާޅާކަށްދެމުން . ވާޅައޮޑުން . ވާވޮށިވެލާ . ވެން . މައުފޭރާ . މެހެލި . ފަށަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ