...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅިޔަނު
ނ.
(1) ގާތް ތިމާގެ އަންހެނަކު އިން ނުވަތަ އިނދެގެން އުޅޭ ފިރިހެންމީހާ.
(2) އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ތިމާގެ ފިރިހެނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ