...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅިޔައަކުރު
ނ.
ފައިކޮޅުތައް ދިގުކޮށް ހުންނާނޭހެން ލާމަހަމުން ލިޔެފައިހުންނަ ޢަރަބި ލިޔުމެއް.
މިބަލަލާއިރު ފުރަތަމަ ފެންނާނީ ކުރެހުމެއް ހެންނެވެ.
އިހުގެ ބައެއް މިސްކިތް މިސްކިތުގެ ބެރީގައްޔާއި ބައެއް މަހާނަގަލުގައި މިލިޔުން ލިޔެފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ