...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅިޔައެޅުން
މ.
(1) ޅިޔަޔަށް ވާނޭހެން ކެފުން.
(2) ބުރިވެ ވަކިނުވާވަރަށް ކެފުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނިއެޅުން . އެޅިއެޑުން . ގަޅިއެޅުން . ގަޅިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ