...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅީ
ނ.
(1) ފޮނިގަދަ އެއްޗެހި ގިނައިން ކޭމާ.
އަނގަޔަށާއި ކަރުތެރެއަށް ވާގޮތް.
(2) ފޫހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުފަޅި . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަންޖާއެޅުން . ހަކަވެޅާ . ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހައްތާ . ހަވަތި . ހަތަރުދަން . ހަތަރުދަންފަށް . ހަތިކޮޅު . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހަލިއްބަ . ހާ . ހިހޫކަން . ހިބަރުތޮޅި . ހިތްއުފައު . ހުރަވީދުވަސް . ހުރަސްވަދު . ހުރިހައި . ހުވަނދުގަނދަކޯޅި . ހުދު ގަނދަކޯޅި . ހުދުތަން . ހުސް . ހުސްބުޅީގައިގަތުން . ހޫނުކަން . ހެއިނެތި . ހޮޅިއެޅުން . ހޯޖާ . ނަނުފެން . ނަވަތިރީސް . ނަވާޅީސް . ނާށިގުޑުގުޑާ . ނީ . ނޮޅިބުރި . ނޯށަށްއެރުން . ރަންހިރު . ރައިފަލު . ރައްޔިތުންގެދިދަ . ރަވޯ . ރަތްއޮނުގަނޑުތޮޅި . ރަތްފުސް . ރާހުތްއެޅުން . ރިހިހިރު . ރިނދަބަލި . ރީނދޫތޮޅި . ރުނބާ . ރުޅިބޭލުން . ރުޅިއައުން . ރުޅިމަޑުކުރުން . ރުޅިމަޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ