...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅީވުން
މ.
(1) ފޮނިގަދައެއްޗެހި ގިނައިންކޭމާ، އަނގަޔަށާއި ކަރުތެރެޔަށް އެވާ ގޮތްވުން.
(2) ފޫހިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ