...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅެންބަހުރުވަ
ނ.
(1) ޅެންހަދައިފައި ހުންނަ ވަޒަންތައް.
(2) ކާފިޔާހަމަކޮށް ދައްކާ ވާހަކަ.
(3) ވަޒަން ބަހުރުވައިގެ ފަންނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ