...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅެންބައި
ނ.
(1) އެއް މައިގަނޑު ނަމެއްގެ މައްޗަށް އެކަކު ހަދައިފައި ހުންނަ ޅެންތައް.
މިސާލު:
ސިޔަރަތުގެ ރަންހާރު.
(2) ޅެމެއް.
މިސާލު:
ޤުރުއާން ޅެންބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިތުބާޒީ . ބައިތުބާޒީކުރުން . ބުރުދާ . ޅެންބައި . ކާފިޔާ . ފިލިކޯޅި . ފިލިކޯޅިހަމަކުރުން . ސަނާގަނޑު . ޞަދުރު . ޢަޖުޒު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ