...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅެންވެރިން
ނ.
(1) ޅެންހަދާ މީހުން.
(2) ޛިކުރު މައުލޫދުގައި ޅެން ލަވަ ކިޔާ މީހުން.
(3) ވަޒަން ބަހުރުވައިގެ ފަންނުވެރިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޫރާނީމާ . ދުނިޔެ . ގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ