...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅޭ
އ.
އޭތް.
(ފިރިހެނުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ގޮވާލާން ބޭނުންކުރާ (އަކުރެއް.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދި . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުވަރުކަކުނި . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނގާ . ހަނޑަސް . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނިހޯސާ . ހަނިވަތް . ހަނު . ހަނުކަކުނި . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަނޯބެރުން . ހަންކެނޑުން . ހަންމާލާ . ހަންމުށި . ހަންފީރު . ހަންދަ . ހަންގަނޑު . ހަރާންބަޅުމަސް . ހަރާމުޖާދާ . ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ހަރު . ހަރުކަށިވުން . ހަރުމަނިޔާ . ހަރުމަތީބަޑި . ހަރުގަނޑު . ހަރުގެ . ހަރޯށި . ހަބަރު . ހަބަރުފަނި . ހަޅަ . ހަޅަނގު . ހަޅުތާލުކުރުން . ހަޅޭއްފަޅޭއްޖަހައިގަތުން . ހަޅޭފަޅޭ . ހަޅޭޖެހުން . ހަކުރުހަލާނފަތް . ހައި . ހައިކަފުޅު . ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ހައްވާމަހަ . ހައްވާގެއަމާ . ހައްމަތަކުރުން . ހައްސަލޮނދި . ހައްޕު . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ