...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅޮނގު
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ، ލޯބޮޑު ހުޅުނބު ބޯ ހުދުކުލައާއި މަޑުމުށި ކުލައެއް ހުންނަ ވަރަށް މަޑުމަޑުން ދުވާ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ