...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅޮސް
ނ.
ލަކުޑި ދެރަ އަވަހަށް ބޮޑުވާ ގަހެއް.
މީގެ ފަތްހުންނާނީ އަހިފަތާ ގާތްގޮތަކަށް އެއަށްވުރެ ބޮޑެތި ކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުފެމާޅޮސްކޭލެ . ބިލެތްޅޮސް . ބިލެތްއުނި . ޅޮހާރު . ޅޮސްއުނދޯއްޔަށް އެރުވުން . ޅޮސްފަނި . ކައިވަތްއަޅާފަނި . ކިރުކެޔޮ . އަހި . އަޅިބޮނޑި . މާޅޮސްކެޔޮ . ފަތްކެޔޮ . ފުސްމާޅޮސްކެޔޮ . ދުނިކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ