...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޅޮސްއުނދޯއްޔަށް އެރުވުން
"ޅޮސްއުނދޯއްޔަށް އެރުވުން" މަޖާޒު:
މީހަކު ހައްލައިގެން އެމީހާޔަށް މިވަނީ މޮޅުކަމެކޭ ހީވާގޮތުގައި ދެރައެއް ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅޮސްއުނދޯއްޔަށް އެރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ