...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަހަ
ނ.
(ބދ ) ވާހަކަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަބަރުގަސް . ހަވަރުކެނބު . ހަވިއްތަ . ހަމަ . ހަމަހިލޭ . ހަމަހިލޭދިނުން . ހަފު . ހަދު . ހަތި . ހަތްރީތި . ހަތްކޮޅު . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިނޭ . ހިނޭޖެހުން . ހިތިހެދުން . ހިތިބަދަން . ހިލަކިހުނު . ހިޔަންޏަށްމުޑިނުނަގާށޭ . ހީކިރިލި . ހުއިފަތުނައި . ހުވަނި . ހުވާސްނެތުން . ހޫފަތި . ހެނދު . ހެން . ހެއްވާމީހާ . ހޭމަސް ހެލުން . ނަރު . ނަރުގަނޑު . ނަރުގިސް . ނައި . ނައިބޮލި . ނިހާލި . ނިއޯން . ނޫންކަހަލަ . ނޯށްބަބުރު . ނޯއްބަބުރު . ރަހަ . ރަށްގޮވުން . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ރަފީގު . ރަތްކަށިމާ . ރާސްރާސް . ރިހާކުރުބޮނޑި . ރުނބާމުށި . ރުޑު . ރެކެޓު . ރޭޒާ . ބަހުންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ