...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަހަނބު
ނ.
(1) ވެލާ ޢާއިލާގެ ބާވަތެއް.
ކަހަނބުގެ ބޯ ހުންނަނީ ހިމަދިގުކޮށް ތުންކޮޅަށް ހިމަކޮށެވެ.
ނޭފަތުގެ މަތިން ފެށީގެން ލޮލުގެ މަތީ ކޮޅާ ހަމައަށް ކުދި ހަތަރު ފަތް ހުރެއެވެ.
ކަހަނބުގެ ބުރިކަށި މަތީގެ ދެފަރާތުން ކުރެ ކޮންމެ ފަރާތެއްގައި ހަތަރުގަނޑު ފަތްހުރެއެވެ.
ހުރިހާ ފަތް ހުންނަނީ އެއް ފަތްގަނޑު މައްޗަށް އަނެއް ފަތްގަނޑު ފުށު އަރާފައެވެ.
އަދި ބޭރަށް ފުށުއަރާފައި ހުންނަނީ ތުނޑުތުނޑު ލާފައެވެ.
(2) ބަތްއަޅާން ހަދައިފައި ހުންނަ މަތިޖެހި ކ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނޭ . ހިނޭޖެހުން . ބިއްލޫރިގަނޑަ . ބިސްވަޅު . ބުރިމަތި . ބޮށިގަނޑު . ކަހަނބު . ކަހަނބުފަތު މަސައްކަތް . ކަހަނބުފަތް . ކަންޒުކަހަބު . އެއްފަތްކަހަނބު . އެއްގަމުކަހަނބު . އެއްގަމުވެލާ . ފުނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ