...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަހަނބުކޮކާ
ނ.
(ޅ) ކަހަނބާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް ބުރަކަށި މަތި އޮމާންކޮށް ހުންނަ ބޮޑު މެއްސެއްވަރުގެ އުދުހޭ އެއްޗެއް.
މިއީ ފީވެފައި ހުންނަ ލަކުޑީގައި އުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
އަދި ދަނޑުމަތީ ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް އުޅެއެވެ.
މިކޮކާ ޗިސްވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ނުބައިވަހެއް ދުވައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެއްގަމުކަހަނބު . އެއްގަމުވެލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ