...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަހަނބުފަތް
ނ.
ކަހަނބުގެ ބުރިކަށި މަތީގައްޔާއި ބަނޑުދޮށުގައި ހުންނަ ބޮޑެތި ހުޅުނބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ