...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަހަނަލަ
ނ.
ފުރެއްދެ އަލައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ކެހެނިކަން ގަދަ އަލައެކެވެ.
ކެހެނިކަން ބޮޑަށް ހުންނާނީ ތޮށީގައާއި، އަލަގަނޑާއި ތޮއްޓާ ގުޅޭ ހިސާބުގައެވެ.
މިއަލަ ކާން ބޭނުންކުރެވޭނީ ކެހެނި ފިލުވައިގެންނެވެ.
މީގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަލިކަހަނަލަ . ވަލުފުރެއްދެއަލަ . ފުނޮށި . ސާފޫރުއަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ