...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަހަނަގެނޑި
ނ.
(ޏ.) ބުރަނދަ ގޮނޑީގެ މޫދިގު ވައްތަރު.
މިއީ ފެތުރި ހެދޭ ގަހެކެވެ.
މީގެ ފަތް އާދައިގެ ބުރަނދަ ގޮނޑީގެ ފަތަށްވުރެ ބޮޑެތިވާނެއެވެ.
މިއީ ބޭހަށްވެސް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ