...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަހަނެގޮނޑި
ނ.
(ގ) ބޭހަށްބޭނުންކުރާ ފިލާވެއްޔެއް.
މީގެ ފަތްހުންނާނީ ވަށްކޮށެވެ.
ގަދަޔަށް ހެދޭނެއެވެ ފަތައް ބައިރުފިޔާއެއް ވަރުވާނެއެވެ.
މިއަށް ފައިބާ ގޮނޑި ހުންނާނީ ހިމަދިގުކޮށެވެ.
މިއީ ބިންމަތީގައި ފެތުރެމުން ހެދޭ ވެލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ