...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަހަރުވައް
ނ.
(1) ގަހެއްގައި އަޅާ، ކަރާދުނބުރި ވައްތަރަކަށް ހުންނަ ވަކެއް.
(2) މަޖާޒު:
އެއްވެސް އަގެއްނެތް މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޯށްބަބުރު . ނޯއްބަބުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ