...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަހައިލުން
މ.
(1) ކެހުން މިބަހުގެ ލުއިގޮތް.
މިސާލު:
ނަގިލި ކަހައިލުން.
(2) ދަނޑިކޮށީގެ ކުޅި ޖެހުމުގައި ހަދާގޮތެއް.
(3) ލެއްކުޅޭއިރު "އެކަތިކަހައިގެން" ދިޔުމަށްފަހު އެމުގޯލީގައި އަނެއްބައިގެ މީހަކު އަތުން ނުވަތަ ފައިން ރޮނގެއް އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިހެދުން . ކަހައިލުން . ކަހާލުން . ފަތްމަތިކަހައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ