...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަހަލަ
އ.
(1) ޒާތް.
(2) ބާވަތް.
(3) ވައްތަރު.
(4) ފަދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަބަރުގަސް . ހަވަރުކެނބު . ހަވިއްތަ . ހަމަ . ހަމަހިލޭ . ހަމަހިލޭދިނުން . ހަފު . ހަދު . ހަތި . ހަތްރީތި . ހަތްކޮޅު . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިނޭޖެހުން . ހިތިބަދަން . ހިލަކިހުނު . ހިޔަންޏަށްމުޑިނުނަގާށޭ . ހީކިރިލި . ހުއިފަތުނައި . ހުވާސްނެތުން . ހެނދު . ހެން . ހެއްވާމީހާ . ނަރު . ނަރުގަނޑު . ނަރުގިސް . ނައި . ނައިބޮލި . ނިހާލި . ނިއޯން . ނޫންކަހަލަ . ރަހަ . ރަށްގޮވުން . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ރަފީގު . ރަތްކަށިމާ . ރާސްރާސް . ރުނބާމުށި . ރުޑު . ރެކެޓު . ރޭޒާ . ބަހުންޖެހުން . ބަނދަރުކެހުން . ބަނގުއާވި . ބަނޑިބަނޑި . ބަންދުއެޅުން . ބައްއަޑު . ބަލިވުން . ބަގަ . ބަގަބަގަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ