...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަހާ
ނ.
(1) ހިނަވާ ފެނަށް ގިރުވަން ފުނޑައިފައި ހުންނަ ކުންނާރުފަތް.
(2) މައްޔިތާ ހިނެވުމަށްޓަކައި ކުންނާރުފަތް ގިރުވައިފައި ހުންނަ ފެން.
(3) (ބދ ) މާފޮޅުކަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަމަންކެހުން . ރަތްފުރެއްދެއަލަ . ރިޔާބަނުން . ބަޅަވަޅި . ބާނި . ބޯކަށިކެޔޮ . ކަހާވަޅި . ކަހާލުން . ކަނޑޫވަޅި . ކުނީހަނޑޫ . ކުރުކާލި . ކުވާ . ކެހެނިކަން . ކޮޅުންއެޅުން . އަރުވާކަހާކަން . އަބާއްޖަ . އިސްކަރާބު . އުޅިކޮށާރު . އެކަތިކެހުން . އެއްތެޔޮކަހާވަޅި . މަދަކަހި . މަދޮކެހި . މެދުކެހި . ފިލިވަޅި . ފުނޑުޖެހުން . ފުއްވިދުރި . ފެންކިހުނު . ފެތުރި . ދާބިހި . ތިމަރަވައި . ލައްކަ . ލޮނިދަނޑިންއެރުން . ގައިކެހެނބުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ